7 duchovní zákonů a proč se o ně zajímat

7 duchovních zákonů

 

Duchovní zákony jsou zákony - energie, které vládnou lidstvu již od jeho počátku. Jsou to zákony, které udržují naše spojení s Bohem (vesmírem, absolutnem, nebo jakkoliv jinak to chcete nazývat) a představují základní fungování principů v našem světě. Jejich nedodržení a odvrácení se od nich může zapříčinit třeba to, že se lidstvo dostane krůček od zmáčknutí knoflíku ke zničení celé populace. A to nikdo z nás nechce. :)

Duchovních zákonů existuje velké množství, ale dnes bych vám chtěla napsat o hlavních, z mého úhlu pohledu nejdůležitějších 7mi z nich.

1. Zákon Jednoho

Všechno je jedno. Tento zákon prohlašuje, že neexistuje zádná oddělenost od Boha. Říká, že jsme všichni součástí celku a naše činy ovlivnují každé stvoření v celém vesmíru.

2. Zákon Karmy

Tento zákon prohlašuje, že jsou všechny slova, činy a myšlenky energie, která se nám vrací v přesně takové míře, v jaké jsme ji vyslali. Platí “co zaseješ, to sklidíš”.

3. Zákon Zhmotnění

Stejné přitahuje stejné - naše myšlenky, slova a činy k sobě přitahují stejné energie a mohou nám tak do života přinášet hmotné věci, lidi a zkušenosti. Tento zákon nám tedy sděluje, že my sami jsme mocnou silou, která tvoří celý náš život.

4. Zákon Milosti

Milost znamená bezpodmínečnou lásku, soucit a odpuštění. Moc milosti je natolik velká, že dokáže rozpustit karmu a hromadí požehnání. Mějme více milosti. 

5. Zákon Zodpovědnosti

Tento zákon nám sděluje, že když převezmeme zodpovědnost za své myšlnky, slova a činy, staneme se pány našeho života. Poté jsme schopni přiměřeně reagovat na vše, co zažíváme a tvořit si život tak, jak cítíme v srdci, že je to správné.

6. Zákon Bezpodmínečné lásky

Bezpodmínečná láska znamená doslova milovat bez podmínek - je stavem přijetí a nepřipoutanosti, který nevytváří žádná emoční (energetická) vlákna. Milovat tímto způsobem znamená osvobozovat sebe i druhé. 

7. Zákon Záměru

Ve chvíli, kdy získáme schopnost jasného myšlení, můžeme konat rozhodnutí. Do uvede do pohybu vesmírnou energii, která nám bude pomáhat a my můžeme postupovat ve velké síle vpřed. V případě, že máme čistý záměr, tak bez ohledu na výsledek nenabíráme žádnou karmu. 

 jajaja

Natálie, zakladatelka eshopu