Amulet pro rok 2022 jako DÁREK <3

Úvod do světa energie a čarodějnictví

carodejnice (1)Předávání energie mezi lidmi

Každé setkání s jinými lidmi nás buď povzbuzuje, nebo unavuje - každý má jistě svou osobní zkušenost. Ať se nám to líbí nebo ne, jsou skutečnosti, které jsou okem nezachytitelné, podobně jako u myšlenek nebo pocitů. Jedná se o předávání energie mezi dvěma nebo více lidmi. Každý člověk má svou vibrační frekvenci, která se odráží v našem každodenním životě. S určitou frekvencí se rodíme - z části dědíme po našich předcích, především rodičích. Dále má na výšku naší frekvence velký vliv životospráva, tj strava, pohyb, spánek.

A teď k nejdůležitějšímu - největším ničitelem nejen naší frekvence, ale i životů je stres, bloky a programy z dětství, negace a pod.  Lidé, kteří mají své kostlivce zavřené hluboko ve skříni a nejsou otevřeni osobnímu rozvoji a práci na sobě, jsou většinou ti, kteří nám energii berou. Naopak ti, kteří jsou otevřeni osobnímu rozvoji, práci na sobě a pročišťování negativních bloků a programů z dětství nám energii mohou dodat a my se s nimi cítíme skvěle - zvyšují nám frekvenci vibrací. Proto je tak důležité vnímat, s kterými lidmi se cítíme skvěle a těmi se obklopovat.

Vibrace neživých předmětů

Podobně je to i s předměty. Když přijmeme skutečnost, že je vše kolem nás tvořeno z malých, neustále se pohybujících vibrujících částic, pojďme si dále položit otázku, jak se liší energetická výměna mezi lidmi od té, která probíhá mezi člověkem a předměty. Člověk je jediný žijící tvor na této planetě, který je schopen dosáhnout nejvyšší vibrace na planetě Zemi a ještě si ji uvědomovat. Proč tak rádi utíkáme zpět do přírody? Je nám tam skvěle a mnoho z nás si chodí mezi stromy “dobít baterky”.  Z toho důvodu v sobě nesou právě drahé kameny a éterické oleje velké množství energie - narozdíl třeba od plastu. Kameny žijí. Proto se říká, že s nimi můžeme pracovat, nebo dokonce navázat komunikaci a narozdíl od lidí nám energii nikdy neberou, pouze dodávají. Každý jednotlivý druh drahého kamene má svou frekvenci vibrací - například turmalín, který je jeden z nejsilnější ochranných kamenů. Drželi jste ho někdy v ruce? Určitě doporučuji zkusit, působí skvěle i na spánek.

Čarodějnictví - co to je a proč se toho už po staletí bojíme?

Čarodějnictví není nic jiného, než uvědomování si své vlastní vnitřní energie, práce s ní a následné zhmotňování energií do viditelné podoby. Určitě jste se setkali s pojmem “bílá” a “černá” magie. Z mého pohledu je magie (energie) pouze jedna. Bohužel se ale může stát (a že mezi námi takoví jsou), že někteří lidé, kteří se těmto schopnostem věnují, nejsou dostatečně “pročištění” a to především ze svých vnitřních bloků a programů z dětství. Kvůli těmto blokům si vědomě či nevědomě v sobě nesou potlačené zlo. Nikdo se nerodí zlý. Už jste někdy viděli zlé miminko? Zlé programy se do nás zapisují až v průběhu života a je jen na nás, jak si s nimi poradíme. Jako dospělí lidé bychom měli přebrat zodpovědnost za svůj život a začít tyto programy řešit. Za spoustu těchto programů nemůžeme - byli jsme děti a malé dítě si tyto skutečnosti těžko uvědomuje. Lidé, kteří nepřijali zodpovědnost za svůj život a kumulují v sobě spoustu nezpracovaných témat, mohou svých sil zneužívat a může to mít  špatný dopad.

Neviditelný svět nemá hranice

I proto byly čarodějnice vnímány v minulosti tak negativně. Vše, co není okem viditelné, je zneužitelné a díky tomu v lidech roste strach z těchto věcí - láska a světlo je ale silnější. Zvítězí. Vždy! Další nebezpečí také představuje skutečnost, že jemný svět - narozdíl od toho okem viditelného (hrubého) - nemá hranice. Z toho důvodu má spousta lidí, kteří se hledají a nakouknou do jemné hmoty, tendenci se ztrácet. Je proto důležité být nohama stále na zemi a postupovat obezřetně. Jemný svět je opravdu jemný a citlivý, a má na něj vliv nespočetné množství faktorů.

Vyberte si u nás svůj oblíbený amulet, který vám bude každodenním pomocníkem k vaší radosti!