K nákupu nad 2500,- ručně pletený náramek zdarma

OHORAI - je to v nás <3

Vítejte v láskyplném vesmíru, ve kterém si hranice nemožného určujete pouze vy sami.
Jmenuji se Natálie Ohorai a chtěla bych s vámi sdílet mou cestu sebepoznání, mé reálné
prožitky a hlubokou vnitřní pravdu. Budu vám vyprávět o tom, co jsem o tomto světě, a o
sobě samé, vypozorovala, a to mnohdy skrze velmi netradiční prožitky, které jsou jen těžko,skrze racionální mysl, uchopitelné.

Začátek mého příběhu spadá do velmi raného dětství, kdy jsem si začala uvědomovat sama
sebe a ztotožňovat se se svým egem. Zároveň jsem začala pozorovat odlišnosti mého
vnímání s ohledem na okolní svět. Už jako malá jsem v rámci vysoké
senzitivity vnímala jemnohmotně, viděla aury, měla velmi živé sny, které se posléze naplnily,
vnímala myšlenky ostatních lidí a viděla proudění energie. Vzhledem k tomu, jak se k těmto
věcem staví většinová společnost, jsem si připadala jako úplný vyvrhel. Nevěděla jsem, zda
je problém ve mně nebo v mém okolí. Nedávalo mi smysl aktuální fungování systému
společnosti, nechápala jsem, proč jsou na sebe, z mého tehdejšího úhlu pohledu, lidi tak
zlí. To všechno mě, v mých patnácti letech, dovedlo za úžasnou terapeutkou, která byla mým
andělem, pomohla mi pospojovat souvislosti, a díky které jsem se vydala na cestu hlubšího
sebepoznání. Své první vydělané peníze z brigád jsem investovala, jak nejlépe jsem mohla.
Sama do sebe. A tak začala má dlouhá cesta poznávání vlastního nitra.

V mém životě se stále častěji začaly dít věci, které jen stěží pochopíme skrze
racionální mysl. Od opakujících se synchronicit až po mimosmyslové vnímání. Stále
jsem se ale pevně držela hlavy a vše „nestandardní“ vytěsňovala. Dokud tato pravda,
ta, kterou jsem žila, nebyla tak silná, že jsem se tomu rozhodla plně oddat a ponořit
se do duchovního poznání hlouběji. 

Začala jsem prozkoumávat svá jemnohmotná těla, čakry, jaký vliv na ně mají
duchovní pomůcky, jako jsou nádherné krystaly, posvátné symboly a aromaterapie.
Snažila jsem se minimalizovat možnost placebo efektu, a tak jsem například před
spánkem testovala vliv posvátných symbolů na naše podvědomí. Čím hlouběji jsem
šla, tím více se mi otevíraly nekonečné možnosti sebepoznávání, poznávání
fungování tohoto světa a světů nad tím naším. Tím jsem se začala více a více
přibližovat k pochopení, o co tady vlastně jde ..:)

Na začátku pandemie jsem vnímala velmi silné proudy energie, a to především v noci
Bylo to v takové intenzitě, že jsem velmi často nemohla spát. Odstartovala tak další
velmi, velmi silná transformace, díky které jsem začala vnímat skutečnosti ještě z
většího nadhledu. Začala jsem vnímat, že vše, co se děje, ať už je to pandemie nebo
cokoliv jiného, s čím se aktuálně lidstvo potýká, může být velkým darem. Je to
pomocná ruka k tomu, abychom si uvědomili, jak nefunkční tento způsob fungování
lidstva je. Že není možné drancovat lesy do nekonečna, že už není možné druhé
odsuzovat pouze na základě jiného úhlu pohledu. Protože se nám tento přístup vždy
mnohonásobně vrátí. 
Takto vnímám i škatulkování na takzvané ezo a neezo lidi. Procházíme extrémy, kdy
se jedna polarita ztrácí v materialismu a oddaluje od svého ducha a druhá, ta
takzvaně ezo, tu první neustále odsuzuje a hledá pravdu i tam, kde ji jen stěží může nalézt. Venku.

A tak vznikají domněnky a představy o světě, které se sice mohou, ale nemusí slučovat s realitou, a to, z mého úhlu pohledu, není pravda s velkým P.
Jediná doložitelná pravda je pro mě ta, kterou žijeme. Pravda uvnitř nás. Ta v našem
srdci. 
Začala jsem tak vnímat, že se rozdělujeme, abychom se mohli spojit. Že přichází, v
rámci naší přesycenosti, rozpad materialismu, abychom se mohli otevřít
transcendentálnímu vnímání, nalézt tak, v rámci velmi rychlé digitalizace, harmonii s
duchem a napojit se zpět na to nejcennější v nás. Na naše srdce a naši duši. Mozek
považuji za úžasný nástroj. Z nějakého důvodu nám byl dán, a já osobně, jsem za něj
velmi vděčná. Nemít ho, tak už asi dávno odletím.. :) Ale ty opravdové hodnoty, které
nás, celé lidstvo, spojují, jsou v srdci. Jen skrze nacítění se na něj a náš vnitřní
vesmír, můžeme rozpoznat, co je pro nás prospěšné a co ne. Bez ohledu na věk,
pohlaví, národnost, zda se někdo očkoval nebo neočkoval. Odlišnosti dělají naše
životy výjimečnými, ale bez respektu, nejen k druhým lidem, ale ke všem živým
bytostem, nebude mír i když skončí válka. Dalším aspektem je také to, že kdo
nerespektuje druhé, nerespektuje ani sám sebe. To je zákon zrcadlení. A proto
vnímám, že žijeme ve velmi unikátní a přelomové době, kdy se určuje budoucnost
celého lidstva. Ptali jste se někdy sami sebe na to, proč se historie stále opakuje?
Bude se opakovat, dokud se z ní neponaučíme. Vážně tohle chceme? Nebo co
vlastně chceme? Chceme se cítit naplnění? Snažíme se tohoto naplnění dosáhnout
hmotnými statky a krátkodobým uspokojováním?  Má zkušenost mi říká, že hmotnými
statky naplnění plně neprocítíme. Opravdové naplnění procítíme tehdy, až zakusíme
soulad hmoty a našeho srdce. Až poznáme, že my všichni jsme na stejné lodi a ve
vzájemné spolupráci, respektu a soucitu budeme vytvářet nový, autentický svět. Svět,
ve kterém nevládnou technologie lidem a ani pro ně nepředstavují hrozbu možného
zániku celé populace, ale prostor, ve kterém lidé využívají technologie pro všeobecný
prospěch. Protože v našich srdcích je ten plamen. Plamen lidství, který nemůže
nahradit žádný robot. 


A nejkrásnější na tom je, že my všichni už jsme v našich srdcích. Teď. V tento moment. Protože je to jen hra. Hra o pozornosti.

 

Jsem ze srdce vděčná za tak cenný dar, jakým je život. Za to, že tu všichni společně
můžeme být a společně se smát a podporovat i přes tyto těžké chvíle. Věřím, že právě díky
nim dojdeme k vzájemnému soucitu a pochopení.  Pokud volá osobní rozvoj i vás, můžete si vybrat jeden ze zářičů s drahými kameny, které jsem pro vás vytvořila ve vysokovibračním prostoru v centru Prahy a které nesou kódy konkrétních záměrů, které aktuálně ve svém životě řešíte. Můžete tak zesílit záměr - zároveň jsou též skvělými pomocníky při meditacích. <3

>>Vybrat pyramidu<<

S láskou, Natálie Ohorai, zakladatelka eshopu

 

Doporučujeme

andelstrazny

pyramida Anděl strážný 

V textu u pyramidy naleznete informace i návod, jak se spojit se svým andělem strážným.