OHORAI

✨ OHORAI je komunitou vědomých bytostí, které společně, v lehkosti a lásce, tvoří vědomý svět, postavený na pravdě, autenticitě, vzájemné důvěře a lásce bez podmínek. Ohorai propojením ducha a hmoty, transformace temnoty v pravdě do bezpodmínečné lásky našeho opravdového já, ve kterém žijeme ryzí potenciál naší duše. V komunitě Ohorai se nevylučuje nic s ničím, nesoudí se, pouze se rozlišuje. V Ohorai ustupuje ego, které nás rozděluje a je nahrazeno spoluprácí - je všechno vším a každá bytost je čistým vědomím bezpodmínečné lásky bez ohledu na věk, pohlaví, společenský status nebo vzhled. 

Víc, než jen produkt.. 

Součástí zakoupení pyramidy Ohorai je hravá pracovní karta "Má vnitřní rovnováha", na které je popsaná jednoduchá meditace pro práci s naší vnitřní energií a vyvážení jejího horního a spodního toku. Karta je navržena tak, že si můžete intuitivně načrtnout aktuální proudění energií vašeho těla a každý den se přibližovat stavu vnitřní rovnováhy a harmonickému životu. Součástí zakoupení osobního, zasvěceného křišťálu je karta s dvanácti čakerním sloupcem a popisem jednotlivých rozšířených čaker. Rozšířený čakerní sloupec se ukotvuje do lidí, kteří již nesou vyšší energetickou frekvenci a stávají se tak tvůrci vlastní reality v absolutním převzetí zodpovědnosti za svůj život. Podrobnější popis jednolivých čaker naleznete u popisku produktu křišťálu. 

Zakoupením produktů Ohorai se stáváte součástí komunity, v níž se můžete těšit na pravidelné VIP emaily, vzájemné setkávání na akcích plných lehkosti, lásky a porozumění. Můžete se těšit na semináře, ceremonie se 100% kakaem, posvátným tabákem mapacho, propojováním se světem bylin a vůní a mnoho dalších akcí, které pro vás s láskou připravuji. 
 

Produkty Ohorai jsou VSTUPENKOU do světa, ve kterém existuje pouze soucit, láska a vzájemný respekt.

Vaše Natálie OHORAI