Tajemství 4 energií

chaloupkaPoslední paprsky rudého slunce dopadaly na potemnělý les a světlo uvnitř malé dřevěné chaloupky začalo přitahovat pozornost všech obyvatel hlubokého lesa.

Vnitřek chaloupky byl prostý. Kromě jedné velké skříně s krásně malovanými dveřmi a kuchyňského stolu se čtyřmi židlemi zde nic moc výrazného nebylo. Uprostřed stolu zářila svíčka a rozháněla stíny v celé chaloupce. V plamenu svíčky se leskly další předměty. Celé to dohromady vypadalo jako malý oltář.

Země, oheň, voda a vzduch. Čtyři síly, čtyři energie, čtyři životní principy.”, začal pomalu a rozvážně promlouvat starý muž u stolu. Dlouhý plnovous a hluboké oči mu dodávaly vážnost a charisma a hned prvním slovem upoutal pozornost mladého chlapce, který seděl u stolu naproti. “Čtyři živly, milý chlapče,” pokračoval starý muž “tu byly od počátku věků a sahají až k samotnému stvoření Vesmíru.

To jsou ty čtyři živly tak důležité?”, podivil se Ábel a zkoumavě se podíval na muže. “Víc než důležité!” odpověděl stařík. “Nejen že je z těchto čtyř energií postaven celý svět, ale také se promítají do každodenního života, a ty tak díky nim můžeš lépe pochopit podstatu života i povahy všech lidí”.

Jaké jsou tedy ty živly?”, zeptal se nedočkavě chlapec. Znovu se podíval na předměty na stole a zvídavým pohledem projel krásný křišťál, lahvičku s kameny na uchování vůně, svíčku a posvátné dřevo Palo Santo a lasturu z perlorodky.

A starý muž začal vyprávět.

První energií je Země. Ta představuje uzemnění, princip zhmotnění a pevné zákony, na kterých byl tento svět postaven. Planety putují vesmírem s matematickou přesností, slunce vychází a zapadá v přesný čas a nemůže být jinak. Gravitace a další zákony nám byly na tuto zemi dány, abychom jich využívali a zůstali jsme ukotveni v názorech a přesvědčení.

V opačném spektru k energii země je živel Vzduch. Ten naopak představuje sílu myšlenek a imaginace. Díky principu Vzduchu si můžeš vysnít cokoliv a začít to zhmotňovat v reálných činech. Díky tomuto živlu mohou lidé snít a tvořit si ideální svět.

Třetí energií je Oheň. Princip rychlého vzplanutí, rychlý změň a obrovské transformace v krátkém období. Díky živlu Ohni jsou lidé schopni dělat rychlá rozhodnutí, nadchnout se nebo vzplát pro někoho.

V protikladu ohně je Voda. Princip pomalosti a rozvahy, ale největší síly. Zatímco oheň může během pár hodin zničit celý les, voda si vytváří svoje koryta a tunely po celá staletí, ale nakonec je schopna prorazit i tvrdou skálu.

---------------

Zastoupení 4 živlů by nemělo chybět v žádné domácnosti. Pomůže vám držet rovnováhu a využívat síly všech energií. Křišťál jako představitel Země, vůně esenciálního oleje v rolleru v zastoupení Vzduchu. Svíčka s plamenem představuje živel Oheň a lastura z perlorodky zase Vodu. Na lastuře můžete vykuřovat posvátné dřevo Palo Santo, které v balíčku také dostanete.

Jako dárek k balíčku 4 živly dostanete ještě ručně dělanou pyramidu s drahými kameny. Princip pyramidy je známý už ze starověkých národů, nejvíce z Egypta. Je to mystický tvar, který má sloužit k absorpci a uchování energie.

Balíček 4 živly je tak ideálně začátek pro vytvoření vašeho vlastního domácího oltářku.

balicek-4-zivly